About Us


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกิบไทย และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาและเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ม หาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจร

  

กิบไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้บุคลากรทีศักยภาพและพัฒนาเติบโตในสายงาน เราจึงส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

กิบไทย ยังตอบแทน พนักงานที่ได้ทำงานให้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ดังนี้

ประกันสังคม
การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
เงินช่วยเหลือพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่
โบนัสประจำปี

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

+
Application Specialist (บริษัท เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
Web & Digital Media Content (IT& Graphic Design)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
Programmer (บริษัท เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)
จำนวน
2 ตำแหน่ง
+
Sales Executive (Life Science Products Division, Molecular Diagnostic Products)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
Technical Application Specialist(Flow Cytometry&Antibodies Product) (BD)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
Sales Executive (สาขาขอนแก่น) (Life Science Product)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
Sales Executive (Life Science Product)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
+
เจ้าหน้าบัญชี (บัญชีและการเงิน)
จำนวน
1 ตำแหน่ง

ติดต่อสมัครงาน

คุณดารารัตน์ เพ็ชรหาญ หรือ คุณวรพันธ์ พวงประทุม
บริษัท กิบไทย จำกัด (Human Resource)
44/6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-2748331 - 3 ต่อ 1104, 1115
อีเมล์ : voraphan-ad@gibthai.com , dararat-ad@3nholding.com
ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service