About Us


บริษัท กิบไทย จำกัด


ANNIVERSARY 30 YEARS as a true partner in Biotechnology Research

 

บริษัท กิบไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 เราเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ดำเนินธุรกิจ เป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาและเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ให้แก่ มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

จากความเชื่อถือและการยอมรับที่ได้รับจากทุกฝ่าย ทำให้วันนี้ กิบไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่น คงยาวนานมาเป็นระยะเวลา 30 ปี จนกลายเป็นแถวหน้าทางด้านเครื่องมือสำหรับงานวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เราเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์จากทั่วโลก และยังรวมไปถึงการให้บริการแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Center) ที่ให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จรวมศูนย์กลาง ไว้ที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อกับบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย (Gibthai Training Center) ที่ให้บริการฝึกอบรม ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ แก่ผู้สนใจทุกท่าน ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ทั้งทางด้านเทคนิค (Technical Support) และทางด้านช่างบริการ (Technical Service) ให้ทุกท่านมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่

"เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีอันทันสมัย และพัฒนาบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ คอยเคียงข้างท่านด้วยความจริงใจตลอดไป"

เปิดดู VDO Company Profile 2015

 


Mission Statement


"To be the most responsive distributor of biological reagents, reagent systems and apparatus used in research and diagnostic technology aplication in Thailand. The concept of responsiveness refers to customer support, and providing value in supporting and offering molecular biology and workshop nationwide."

นิเวศน์ ประยูรเธียร
ประธานผู้บริหาร


 

Quality Management (ISO 9001:2015)

ผู้บริหารได้แสดงความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน จึงกำหนดนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อเป็นถ้อยคำในการแสดงความมั่งมั่นและสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการ ความคาดหวัง และเจตนารมณ์ในการประยุกต์ใช้รับบบริหาร โดยกำหนดให้นโยบายคุณภาพนี้เป็นกรอบในการกำหนดการจัดตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในการดำเนินการ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีดังนี้


Quality Policy / นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นจัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และสินค้าเพื่อสุขภาพ รวมถึงให้บริการฝึกอบรม และบริการหลังการขายภายใต้การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ


 

Organization Chart 2017

 

 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service