About Us


At Gibthai Co.,LTD, we believe we should go beyond the basics of ethical business practices and embrace our responsibility to Thai people. We believe this brings sustained, collective value to our employees, our customers and society.

23-25

Dec

โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 10

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง สาขาบ้านแม่โขะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากมาช่วยกันสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร "เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรากฐานของชีวิต กิบไทยขออาสาสร้างอาคารเรียนถาวรให้กับน้องผู้ด้อยโอกาส" ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559

 

โครงการสานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษา ปีที่ 10

10 ปีแห่งความมุ่งมั่น เปลี่ยนผืนดินในถิ่นทุรกันดารสู่อาคารเรียนถาวร สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กน้อยชาวไทยภูเขา

กับโครงการ "สานฝันวันฟ้าใส ธารน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่ 10" สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร และปรับปรุงอาคารเรียบหลังเก่าให้กับ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง สาขาบ้านแม่โขะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559

เมื่อ 7 ปีที่แล้วในปี พ.ศ. 2552 บริษัท กิบไทย จำกัดได้มอบอาคารเรียน 1 หลังให้กับโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สาขาบ้านแม่โขะ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จากการที่ผู้บริหารกิบไทยได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นที่การมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในถิ่นทุรกันดาร เพราะตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

ในปีนี้เราจะกลับไปพื้นที่แห่งความทรงจำนี้อีกครั้ง เพื่อสานต่อโอกาสทางการศึกษาเมื่อครั้งที่จัดโครงการ "สานฝันฯ ปี 3" จากจำนวนนักเรียนเพียงไม่กี่สิบคน สภาพอาคารเป็นเพิงสังกะสีสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านผู้ปกครองเป็นเกษตรกรที่ยากจน แต่ปัจจุบันชาวไทยภูเขาได้เห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้นจึงส่งลูกหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้จึงจำเป็นต้องขยายห้องเรียนให้เพียงพอสำหรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดจากภาครัฐ ส่วนต่อเติมที่ขยายจากอาคารเรียนจึงมีสภาพที่ไม่สามารถบังแดดกันฝนได้อย่างถาวร บริษัท กิบไทย จำกัด จึงขอสานต่อมอบอาคารเรียนที่สามารถเป็นที่บังแดด กันฝน สร้างความอบอุ่นจากลมหนาวเอื้ออำนวยต่อการสอนของคุณครู และได้เห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาไห้มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

กิบไทยจึงขอเรียนเชิญลูกค้าร่วมเดินทางไปสร้างอาคารเรียน และบริจาคสิ่งของจำเป็น สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษาเครื่องกีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู นักเรียน และชาวบ้านหมู่บ้านแม่โขะ และพื้นที่ใกล้เคียง

โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมเดินทางตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2559 โดยลงทะเบียนผ่านทาง www.gibthai.com เท่านั้น
(จำกัดจำนวน 40 ท่าน และขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 4 ท่าน) และสามารถบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบถามข้อมูล หรือแจ้งความจำนงบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือตัวแทนฝ่ายขายของท่าน 02 274 8331 ต่อ 2111-2113 อีเมล์ : cs@3nholding.com
ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service