News & Event


Display:
Show:
Sort By:

 

มาลาเรีย (Malaria)

มาลาเรีย (Malaria) หรือไข้จับสั่น ไข้ป่า เป็นโรคติดเชื้อในคนและสัตว์อื่น ที่มียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะ มีสาเหตุจากปรสิตโปรโตซัว ที่มีชื่อว่า Plasmodium อาการทั่วไปคือ มีไข้สูง หนาวสั่น อาเจียนและปวดศีรษะ ในรายที่รุนแรงอาจชัก หรือเสียชีวิตได้ โดยมักพบโรคนี้ในเขตที่ีมีภูมิอากาศร้อน


 

ไวรัสซิกา (Zika virus)

ไวรัสซิกาเป็นไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัส (Flavivirus) ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก (Viral hemorrhagic fever) เช่นเดียวกันกับไวรัสเด็งกี่ (Dengue virus) และไวรัสก่อโรคไข้เหลือง (Yellow fever virus) และมียุงลาย (Aedes aegypti ) เป็นพาหะสำคัญของไวรัสซิกา เช่นเดียวกันกับไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่และไข้เลือดออกชิคุนกุนย่า (Chikungunya) ดังนั้น สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด และนอกจากนี้ไวรัสซิกายังสามารถถ่ายทอดผ่านทางเลือดและจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารกในครรภ์ได้เช่นกัน


 


 

UltraFast LabChip Real-time PCR G2-4

เปิดตัวเครื่องตรวจสารพันธุกรรมโรคติดเชื้อ รู้ผล ซิกา-เมอร์ส-อีโบล่า 1 ชั่วโมง


 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service