Custom Service


Display:
Show:
Sort By:

บริการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบ Next Generation Sequencing (NGS)

การอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing) สามารถใช้เทคนิค Sanger sequencing (dideoxy หรือ chain termination) ได้ แต่การหาลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger sequencing ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ (output) ไม่สูง เนื่องจากเป็นการเรียงลำดับเบสได้ครั้งละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น จึงมีการพัฒนาวิธีการค้นหาลำดับนิวคลีโอไทด์แบบใหม่มาใช้ ซึ่งวิธีนี้มีความสามารถในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ในปริมาณที่มาก (high- throughput) สามารถทำได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (multiplexing) และมีความไวในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของ DNA สูง (high sensitivity) ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS)

 

บริการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA synthesis) GeneArt Servic

GeneArt เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าภายใต้บริษัท Thermofisher scientific ให้บริการรับสังเคราะห์ยีน (gene synthesis) รับสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA synthesis) โดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์จากข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งาน เนื่องจากสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของลำดับนิวคลีโอไทด์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่ได้มาตรฐานตาม ISO 9001:2008 เช่น การเติมเอนไซม์ตัดจำเพาะที่ปลาย 5 และ 3, การกำหนดตำแหน่ง alternative splicing (insertion/deletion), การสังเคราะห์ยีนที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนลำดับนิวคลีโอไทด์เพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เจ้าบ้าน แต่ไม่ทำให้ลำดับกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไป (codon optimization) นอกจากนี้ยังช่วยย่นระยะเวลาการทำงานและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

Macrogen Oligonucleotide DNA Synthesis Service

บริษัท Macrogen Inc.ประเทศเกาหลีเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ทางด้านการรับสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ ดีเอ็นเอมามากกว่า 20 ปี โดยบริการนี้จะรวมถึงการ purifyสายนิวคลีโอไทด์ที่สังเคราะห์มาได้ด้วยเทคนิค MOPCTM ซึ่งเป็นวิธีการ purifyที่มีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับการ purifyด้วยเทคนิค PAGE หรือ HPLC และลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สังเคราะห์ได้จะถูกนำไปตรวจสอบด้วยวิธี MALDI-TOF เพื่อให้การสังเคราะห์มีคุณภาพที่ดีและมีความแม่นยำสูงสุด ในกรณีบางงานวิจัยต้องการทำ Modification ลำดับนิวคลีโอไทด์ ทางบริษัท Macrogen ยังมีบริการรับสังเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ Modification ที่ปลายด้าน 5' หรือ 3' ด้วย และ บริการรับสังเคราะห์ DNA probes แบบ (Dual-labeled DNA probes) สำหรับงาน Real Time PCR หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Macrogen Sequencing Service

เป็นการให้บริการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ (Sequencing) บนเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสอัตโนมัติ

 

Genome editing by CRISPR-cas9 and Precision TAL

CRISPR-Cas9-based Genome Editing CRISPR เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี genome editing สำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน (gene function) โปรตีน CRISPR-associated (Cas) พบในแบคทีเรียหลายชนิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม archaea bacteria ตัว CRISPR-Cas จะเป็นการทำงานร่วมกันของ ลำดับเบสที่ออกแบบไว้อย่างจำเพาะ (RNA guided sequence) Precison TAL Transcription activator-like (TAL) เป็นโปรตีนที่ถูกสร้างมาจากแบคทีเรียที่ชื่อวา Xanthomonas ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคในพืช โดยธรรมชาติแล้ว TAL effector จะจับกับตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงกับ DNA ของ host แล้วทำให้พืชเกิดการติดเชื้อ ในธรรมชาติ

 

Peptide synthesis

การสังเคราะห์ amino acid หรือ peptide เส้นสั้นๆ ไม่เกิน 40 amino acid ซึ่งสามารถเลือกปริมาณการสังเคราะห์และเปอร์เซนต์ความบริสุทธิ์ได้ตามข้อมูลด้านใน

 

Gene synthesis

รับสังเคราะห์ DNA เพื่อใช้เป็น DNA standard สำหรับงาน PCR, qPCR หรือสำหรับการทำ cloning, protein expression ซึ่งบริการนี้มีให้เลือก 2 แบบ คือ Gene synthesis คือการสังเคราะห์ DNA และโคลนเข้าเวคเตอร์ และ string DNA fragment คือสังเคราะห์ DNA แบบสายคู่แต่ไม่มีการโคลนเข้าเวคเตอร์

 

Oligo Nucleotides

สังเคราะห์สาย Oligonucleotide ด้วยระบบ "Oligator™ Technology" ควบคุมการสังเคราะห์ Oligos ทุกสายด้วยวิธี 100% in-process trityl monitoring นอกจากนี้ยังมี Post-synthesis QC โดย mass spectrometry ถ้าเป็น Oligos สายสั้น และ capillary electrophoresis (CE) ถ้าเป็น Oligos สายยาว ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพทุกรอบการผลิต สามารถนำ Primer ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี standard ( ผ่านการทำ desalted) ไปใช้ในงาน PCR, RT-PCR และ Cycle Sequencing ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการ Purification ใด ๆ เพิ่มอีก

 


ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service