Products Highlight


RNAlater® Solution for RNA Stabilization and Storage

    RNAlater® solution เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างก่อนที่จะนำมาสกัดอาร์เอ็นเอ ซึ่ง RNAlater® solutionจะช่วยรักษาและคงสภาพอาร์เอ็นเอในเซลล์ไม่ให้ถูกย่อยสลาย (degrade) น้ำยาRNAlater® solution สามารถนำไปใช้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ, เนื้อเยื่อ, เซลล์แบคทีเรีย,  cell culture หรือตัวอย่างชนิดอื่นๆ ได้  ซึ่งตัวอย่างที่เก็บไว้ใน RNAlater® solution นั้นสามารถนำไปสกัดอาร์เอ็นเอต่อได้โดยง่าย
    วิธีการนำน้ำยานี้ไปใช้เพียงแค่นำตัวอย่างที่ต้องการแช่ลงใน RNAlater® ในสัดส่วนที่เหมาะสม หลังจากแช่ตัวอย่างใน RNAlater® แล้ว สามารถเก็บตัวอย่างนั้นๆ ไว้ที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 1 วัน, ที่อุณหภูมิ 25oC เป็นเวลา 1 สัปดาห์, ที่อุณหภูมิ 4oC เป็นเวลา 1 เดือน และที่อุณหภูมิ  -20oC เป็นเวลาหลายปี

 

คุณสมบัติของ RNAlater® solution คือ

1. น้ำยานี้จะเข้าไปยั้บยั้งการทำงานของเอนไซม์ Rnase ทันที เพื่อไม่ให้ย่อยสลายอาร์เอ็นเอในตัวอย่างที่ต้องการศึกษาได้
2. การใช้ RNAlater® solutionเก็บตัวอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างที่ยังไม่ได้สกัดอาร์เอ็นเอไว้ในไนโตรเจนเหลว
3. สะดวกต่อการนำไปใช้เก็บตัวอย่างนอกสถานที่ได้
4. ตัวอย่างที่ผสมกับ RNAlater® solution แล้วนั้นสามารถนำไปสกัดอาร์เอ็นเอต่อด้วยวิธีการสกัดหรือน้ำยาสกัดอาร์เอ็นเอได้กับทุกยี่ห้อ


รูปที่ 1: แสดงขั้นตอนการทำงานของ RNAlater® และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างก่อนที่จะนำไปสกัดอาร์เอ็นเอ


รูปที่ 2: ผลการสกัดอาร์เอ็นเอจากอวัยวะต่างๆของหนู ที่ผ่านการเก็บในน้ายา RNAlater® ที่อุณภูมิต่างๆ แสดงให้เห็นว่าปริมาณอาร์เอ็นเอที่สกัดมาได้มีปริมาณที่มากและมีโดยย่อยสลายน้อย

    ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RNAlater® solution  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามลิงค์นี้ www.lifetechnologies.com
หรือติดต่อได้ที่แผนก Technial Support:sawitree-bd@gibthai.com  หรือฝ่ายขาย Life Science Product: 02-274-8331

  

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service