Products Highlight


Display:
Show:
Sort By:


 

 

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดันไอสูง (Autoclave)

รุ่น ELV-WR ยี่ห้อ Tuttnauer ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope) EVOS™ Imaging System

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope) EVOS™ Imaging System จากบริษัท Thermofisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการผลิตกล้องจุลทรรศน์หัวกลับที่มีเทคโนโลยีภายใต้สิทธิบัตร (US Patent 7,502,164) ในการออกแบบ LED Light Cube System ที่เรียกว่า EVOS Technology และการออกแบบให้ Light path ของ LED cube กับตัวอย่างมีความใกล้กันมากทำให้ LED มีความเข้มของแสงที่มากกว่าแหล่งกำเนิดแสงชนิดอื่นๆ นอกจากนั้น LED ยังมีอายุการใช้งานที่นานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง และช่วยประหยัดพลังงานของตัวกล้องได้ถึง 15 เท่า

 

บริการวิเคราะห์ลำดับเบสแบบ Next Generation Sequencing (NGS)

การอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing) สามารถใช้เทคนิค Sanger sequencing (dideoxy หรือ chain termination) ได้ แต่การหาลำดับเบสด้วยเทคนิค Sanger sequencing ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ (output) ไม่สูง เนื่องจากเป็นการเรียงลำดับเบสได้ครั้งละ 1 ตัวอย่างเท่านั้น จึงมีการพัฒนาวิธีการค้นหาลำดับนิวคลีโอไทด์แบบใหม่มาใช้ ซึ่งวิธีนี้มีความสามารถในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ในปริมาณที่มาก (high- throughput) สามารถทำได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (multiplexing) และมีความไวในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของ DNA สูง (high sensitivity) ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS)

 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์อัตโนมัติ (Flow Cytometer) รุ่น Attune NxT Flow Cytometer

เครื่อง Flow Cytometer จากบริษัทThermofisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น Attune NxT Flow Cytometer เป็นเครื่องมือสำหรับใช้นับ ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของเซลล์ โดยใช้หลักการที่เซลล์หรือสารที่ต้องการศึกษาติดฉลากด้วยสารเรืองแสง และถูกวิเคราะห์การหักเหและการเรืองแสง โดยสัญญาณที่วัดได้จะถูกประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์

 

เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ : Countess®II / II FL Automated Cell Counter

ครื่องนับเซลล์อัตโนมัติรุ่น Countess II/II FL จากบริษัท Thermofisher Scientificประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ ที่ใช้นับเซลล์เป็น (live cells), เซลล์ตาย (dead cells) และจำนวนเซลล์ทั้งหมด (total cells) ที่ย้อมติดสี trypan blueและสามารถนับเซลล์ที่ย้อมสีฟลูออเรสเซนต์ได้ด้วย

 

 

BlueLight technology for Gel Electrophoresis

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับDNA/RNA electrophoresis ง่ายและสะดวกขึ้น

 

Laboratory Centrifuge MPW 215

เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับงานตกตะกอนหรือแยกชั้นตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการ

 

Low Temperature Plasma Sterilizer

ทางเลือกที่ดีก็คือการฆ่าเชื้อด้วยพลาสม่า (Plasma Sterilizer)

 

iBox Explorer, Fluorescence Imaging Microscope

เครื่องที่ใช้ในการติดตามเซลล์ที่ฉีดเข้าไปในสัตว์ทดลอง เพื่อตรวจดูการตอบสนองขณะที่สัตว์ทดลองยังมีชีวิตอยู่จากการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ของเซลล์

 

ถังหมักแบบให้แสง:Winpact Photobioreactor

ถังหมักแบบให้แสงยี่ห้อ winpact scientificเหมาะสำหรับงานเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ต้องการแสง เช่น เซลล์พืช เซลล์สาหร่าย

 

Lipofectamine

เป็นหนึ่งใน transfection reagent ที่จะเป็นตัวนำพลาสมิดดีเอ็นเอ, siRNA หรือสารที่ต้องการเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service