New Products


Display:
Show:
Sort By:


ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus เช่น เชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1, H1N1, H3N2, H7N9


 

FluoroBrite™ DMEM

หากงานวิจัยของคุณที่ต้องดู living cell ด้วยการติดสีฟลูออเรสเซนต์ FluoroBrite™ DMEM ของ Thermofisher จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น


 

Probe and Primer service

การทำการวิจัยในปัจจุบันนอกจากจะศึกษาลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องลงลึกไปยังระดับเซลล์ และลึกถึงระดับสารพันธุกรรม ซึ่ง Molecular technique g เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษา วิจัย หรือแม้แต่ใช้ในการจำแนกหรือวินิจฉัยโรค


 

Qubit® RNA IQ Assay Kit

การตรวจตรวจคุณภาพ RNA ก่อนการทำ RNA-sequencing หรือที่เรียกอีกชื่อว่า Transcriptome sequencing ด้วยวิธี Next Generation Sequencing (NGS) การตรวจสอบคุณภาพ RNA เป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทั้งในแง่ความสมบูรณ์ (RNA integrity&Quality) และปริมาณ


 

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบ Multimode

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบ Multimode ยี่ห้อ Berthold Technologies รุ่น TriStar² LB 942 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมนี


 

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพระดับอุตสาหกรรม Pilot & Production Scale Fermentation System

ถังปฏิกรณ์ชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Winpact เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Major Science ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผ่านการออกแบบเพื่อให้รองรับระบบ GMP ซึ่งเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์


 

Excel Scientific Sealing Products แผ่นฟิล์มปิดเพลท (96 well plate)

บริษัท Excel Scientific เป็นผู้นำด้านการผลิตแผ่นปิดฝาเพลท (sealing film) และฟรอยด์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา แผ่นฟิล์มทำจากวัสดุที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้


 

Single-Use Personal bioreactors (Reverse Tube Spinner; RTS-1)

เป็นเครื่องวิเคราะห์การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Reverse-Spin Technology (RST) พร้อมกับวิเคราะห์การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในรูปแบบเวลาจริง (Real-time)


 

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) รุ่น STRIKE 300 เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท WIGGENS CO., LTD ประเทศเยอรมนี เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่กับสารตัวอย่าง ทำให้สารตัวอย่างเข้มข้นขึ้น ตัวเครื่องประกอบด้วยชิ้นส่วนภายในที่ทำจากวัสดุสามารถทนการกัดกร่อนได้ดี


 

บริการ sequencing เพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่ง SNP/Mutation analysis service

Single-nucleotide polymorphisms หรือ SNP เป็นการเปลี่ยนแปลงของ single nucleotide บนตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงบน genome ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งบนตำแหน่งที่เป็น coding และ non-coding region


 

ตรวจเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus)

เชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) เป็น RNA virus ที่อยู่ใน Family Paramyxovirida เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Encephalitis Nipah virus) เป็นเชื้อที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีสุกรเป็นแหล่งเพาะโรค และมีค้างคาวเป็นแหล่งรังโรค


 

CytoVista™ สีย้อมเซลล์ชนิด 3D cell culture

การเลี้ยงเซลล์ในลักษณะสามมิตินั้น ถือเป็น model ที่ใกล้เคียงสภาวะแวดล้อมในร่างกายมากกว่าการเลี้ยงเซลล์แบบ monolayer ทั่วๆไป จึงกำลังเป็นที่นิยมใช้ในการศึกษาด้าน Cell Therapy, Stem Cells, Cancer Spheroids เป็นต้น


 

ชุดตรวจเนื้อสัตว์ปนเปื้อน innuDETECT Species ID Assays

ชุดตรวจเนื้อสัตว์ปนเปื้อนมาในอาหาร innuDETECT Species ID Assays ของบริษัท Analytik jena ประเทศเยอมณี เป็นชุดตรวจหาการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ประเภทที่ต้องการ หรือไม่ต้องการ เพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจการปนเปื้อนของเนื้อหมูในอาหารฮาลาล หรือเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อม้า เนื้อลา เนื้อแกะ เนื้อแพะ นก หรืออื่นๆ


 

ชุดบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic chamber)

ชุดบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic chamber) รุ่น Bactron ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Sheldon Manufacturing, Inc. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเครื่องหมายทางการค้าคือ shellab เป็นเครื่องมือที่ใช้เพาะเลี้ยงแบคทีเรียในกลุ่มที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ (anaerobic bacteria)


 

ถังหมักแบบคู่ขนาน (Parallel Fermenter)

ถังหมัก (Fermenter) หรือ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ โดยสามารถควบคุมสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนโดยจะรายงานผลออกมาในรูปของออกซิเจนละลายในน้ำ (Dissolve oxygen) และอุณหภูมิ (Temperature) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการที่ผลิตได้จากเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การผลิตน้ำตาลไซลิทอล ผงชูรส พลาสติชีวภาพ และเอนไซม์ต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้าน เภสัชกรรม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น


 


ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service