New Products


Display:
Show:
Sort By:


GeneArt Gene Synthesis service

GeneArt เป็นบริการสังเคราะห์ลำดับ DNA ภายใต้แบรนด์ Thermofisher ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ได้ลำดับ DNA ที่ต้องการ ถูกต้องตามต้นแบบ และตอบโจทย์การประยุกต์ใช้ของผู้ทำงานวิจัย เช่น ใช้เป็น positive control ในการทำ PCR และ Real-time PCR, ใช้ทำ DNA hybridization, สามารถสร้าง fusion genes หรือ mutation gene, สังเคราะห์ยีนแล้วนำเข้า cloning vector หรือ sub-cloning gene สู่ expression vector เพื่อนำไปผลิตโปรตีน


 

เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ : Countess®II / II FL Automated Cell Counter

จากบริษัท Thermofisher Scientificประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ ที่ใช้นับเซลล์เป็น (live cells), เซลล์ตาย (dead cells) และจำนวนเซลล์ทั้งหมด (total cells) ที่ย้อมติดสี trypan blueและสามารถนับเซลล์ที่ย้อมสีฟลูออเรสเซนต์ได้ด้วย (เฉพาะรุ่น II FL)


 

เชื้อไวรัส HPV กับมะเร็งปากมดลูก

เชื้อHuman Papillomavirus หรือ HPV เป็นไวรัสในตระกูล Papillomavirus ปัจจุบันพบว่ามีเชื้อชนิดนี้มากกว่า 150 สายพันธุ์ เชื้อ HPV เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และยังก่อโรคในระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและหญิง เชื้อ HPV แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสายพันธุ์


 

Automated DNA and RNA purification system เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ รุ่น ZiXpress 32

ZiXpress32 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติที่อาศัยการทำงานของระบบ magnetic bead โดยสามารถใช้กับตัวอย่างที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเยื่อ เลือด พืช แบคทีเรีย หรือตัวอย่างส่งตรวจทางการแพทย์ สามารถสกัดตัวอย่างได้ตั้งแต่ 1 ถึง 32 ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรค์คุณภาพจากประเทศไต้หวัน ภายใต้แบรนด์ Zinexts ที่มีประสบการณ์ด้านงานสกัดสารพันธุกรรมมาอย่างยาวนาน


 

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer; AAS) รุ่น Trace AI1800 ยี่ห้อ Aurora ประเทศแคนาดา

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่อยู่ในรูปของอะตอมอิสระ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ได้ดี เช่น Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Na, Ni, Pb, AS และ Zn เป็นต้น


 


 


 

เครื่องพีซีอาร์เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Thermal Cycler, PCR Machine) รุ่น Biometra TAdvance Thermal Cycler

เครื่องพีซีอาร์ (Thermal Cycler, PCR Machine) รุ่น Biometra TAdvance Thermal Cycler จากบริษัท Analytik Jena ประเทศเยอรมัน ซึ่งเครื่องพีซีอาร์ (Thermal Cycler, PCR Machine) รุ่น Biometra TAdvance Thermal Cycler เองได้นำคุณลักษณะจำเพาะที่เด่น และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานมาออกแบบเครื่องพีซีอาร์ (Thermal Cycler, PCR Machine) เพื่อให้ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่ดีดังนี้


 


 

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR thermal cycler) รุ่น Biometra TOne & TAdvance

หากจะพูดถึงเครื่อง Thermal cycler ที่คุ้มค่าคุ้มราคา เรามักจะคำนึงถึงคุณลักษณะจำเพาะและการใช้งานที่ง่าย ซึ่ง Biometra เองได้นำคุณลักษณะจำเพาะที่เด่น และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานมาออกแบบเครื่อง PCR เพื่อให้ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่ดีออกมา ซึ่งในที่นี้มี รุ่น Biometra TOne ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการทำอุณหภูมิที่ถูกต้อง (accuracy) และมีความสม่ำเสมอ (uniformity) ในการทำอุณหภูมิสูงถึง 0.1 oC และ 0.2oC ตามลำดับ...


 


 


 


 

PRO Scientific: Your Homogenizer Equipment Experts

บริษัท Pro scientific Inc. เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือที่ใช้สำหรับการบดหรือผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogenizer) ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือนี้มานานกว่า 20 ปี เครื่อง Homogenizer นี้มีแบบสามารถใช้กับตัวอย่างจำนวนน้อย หรือจำนวนมากได้


 

Qubit® 3.0 Fluorometric Quantitation

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเข้มข้นของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือ โปรตีน ที่ให้ค่าความถูกต้องและแม่นยำสูง


 


ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service