Display:
Show:
Sort By:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Biohazard Safety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ)

Biohazard Safety Cabinet บางครั้งจะเรียกว่า Biological Safety Cabinet หรือ Microbiological Safety cabinet จะหมายถึงตู้ปราศจากเชื้อ ตู้ปลอดเชื้อ หรือบริเวณปราศจากเชื้อที่จะใช้ในการทำงาน


 

การระมัดระวังความปลอดภัยในการขจัดสิ่งปลอมปนใน Biosafety Cabinet

Decontamination คือ การทำให้สิ่งปลอมปนถูกทำลายหรือถูกทำให้เฉื่อยชาไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้หรือขบวนการทำให้สารที่เป็นพิษถูกทำให้เป็นกลางหรือไม่เป็นพิษภัย


 

Primary Antibody

แอนติบอดี เป็น ไกลโคโปรตีนที่ถูกสร้างมาจาก Plasma cells ที่อยู่ในระบบเลือดและทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย เมื่อ plasma cells ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอม (แอนติเจน) ที่เข้ามาในร่างกาย plasma cells จะสร้างแอนติบอดีที่จดจำส่วนที่จำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม (epitope) เพื่อทำหน้าที่กำจัดและกระตุ้นเซลล์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมากำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้น...


 

Apoptosis

Apoptosis is a process of programmed cell death (PCD), it occurs as a cell is damaged beyond repair resulting from cell-infected virus and stressful conditions.


 

การแยกโปรตีนโดยวิธีเจลอิเลคโตรโฟรีซีส (Gel electrophoresis of protein)

การแยกโปรตีนโดยวิธีอิเลคโตรโฟรีซีสสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์รูปแบบ (pattern) ของสารตัวอย่างโปรตีนจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์ที่มาจากแหล่งต่างๆ การตรวจสอบความผิดปกติของโปรตีนที่อาจเกิดจาการผ่าเหล่า


 

Gel electrophoresis of protein

การแยกโปรตีนโดยวิธีอิเลคโตรโฟรีซีสสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานต่างๆ เช่น...


 

ELISA

ELISA evolved in the late 1960s from RIA (radioimmunoassay) with the observation that either the antibody or the analyze (antigen) could be adsorbed to a solid surface and still participate in specific high affinity binding.


 

Western Blot

Western blot หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Immunoblot เป็นเทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน ขบวนการในการทำ western blot ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลักๆ (figure1) ดังนี้


 

Southern Blotting and Hybridization

Southern Blotting and Hybridization เป็นเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมที่มีความสำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้พัฒนาเทคนิคนี้คือ Edward M. Southern ในปี 1975 โดยเขาได้ใช้ดีเอ็นเอที่ติดฉลากด้วยสารรังสีเป็นตัวตรวจจับกับดีเอ็นที่มีความจำเพาะกับ probe ในดีเอ็นเอตัวอย่าง (hybridization) ดังนั้นจึงเรียกเทคนิคนี้ตามชื่อว่า southern blot hybridization


 

การแสดงออกของโปรตีน (protein expression ) ในแบคทีเรีย

การทำ protein expression เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับนักพันธุวิศวกรรม ที่ต้องการจะผลิตโปรตีนที่ต้องการศึกษาในเวคเตอร์ที่ต้องการ


 

Gateway® technology

Invitrogen’s Gateway® technology was developed using the well-characterized bacteriophage lambda site-specific recombination pathway


 

Transformation method and Competent cells

ในการทำโคลนนิ่งนั้น โดยปกติแล้วเมื่อทำการเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ต้องการโคลนเข้ากับเวคเตอร์แล้วจะต้องมีการนำดีเอ็นเอสายผสมนี้เข้าสู่เซลล์ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับเซลล์เจ้าบ้านและเวกเตอร์ที่ใช้ โดยทั่วไปเซลล์เจ้าบ้านได้แก่ bacteria เช่น E.coli, Bacillus sp., ยีสต์ ...


 

Fully Automated Nucleic Acid Purification System

Magtration® Automated Systems
Magtration System 12GC utilized precise magnetic micro-particles handling, which is widely accepted in this field, has big advanced features, of which we call "All Process in Tip Technology”.


 

Real-time PCR technology

Real-time PCR หรือที่รู้จักกันในชื่อ Quantitative PCR (QPCR) เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนามาจากการทำ PCR แบบดั้งเดิม (conventional PCR) โดยใช้การติดฉลากด้วยสารเรืองแสงประเภท fluorochrome


 

An Introduction to Transfection method

Transfection describes the introduction of foreign material into eukaryotic cells. Transfection typically


 


ContactGibthai
Copyrights © 2015 & Gibthai Co., Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy |   Terms of Service