Product Articles

Laboratory

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการทำแห้งตัวอย่าง ภายใต้สภาวะอุณภูมิต่ำ จึงช่วยลดการสูญเสียคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากความร้อน รวมทั้งเป็นวิธีการที่สามารถเก็บรักษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาด และสารสำคัญ ไว้ได้ โดยตัวเครื่องที่บริษัท กิบไทย จำกัด นำเข้ามาจัดจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท GOLD SIM CELLULAR SCIENCE LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะเด่นของเครื่อง

 • ระบบป้องกันความชื้นเข้าสู่ปั๊มสุญญากาศ

  มีระบบ Anti Back-Flow Technology ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร (Patented) ด้วยระบบนี้จะช่วยป้องกันความชื้นเข้าสู่ปั๊มสุญญากาศ เพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มสุญญากาศ

 • ระบบละลายน้ำแข็ง (Defrosting system)

  มีระบบละลายน้ำแข็งด้วย Hot gas solenoid system หรือ Heater defrosting system

 • ปั๊มสุญญากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยฟังก์ชัน Vacuum backfilling

  เมื่อปั๊มสุญญากาศหยุดทำงาน ระบบไล่อากาศอัตโนมัติจะทำงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันจากเครื่องปั๊มสุญญากาศเข้าสู่ระบบท่อสุญญากาศ ด้วยฟังก์ชัน Vacuum backfilling นอกจากนี้ ปั๊มสุญญากาศประสิทธิภาพสูงยังช่วยเร่งการทำงานในการกำจัดความชื้น และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำความเย็น

  ระบบความปลอดภัยของปั๊มสุญญากาศ
  1.1 มีระบบ Protective Interlock System เพื่อป้องกันน้ำมันไหลย้อนเข้าไปปนเปื้อนตัวอย่าง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
  1.2 มีอุปกรณ์ Oil-Water Separation Device ภายในปั๊ม เพื่อดักไอระเหยจากตัวอย่างก่อนเข้าปั๊ม
  1.3 มีชุดกรอง Oil mist filter สำหรับป้องกันไอน้ำมันกระจายออกมาปนเปื้อนบรรยากาศภายนอก

 • คอมเพรสเซอร์ที่มีค่าการทำความเย็นสูง และมาพร้อมกับฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (Start-up delay function)

  คอมเพรสเซอร์ที่มีค่าการทำความเย็นสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์ควบแน่นด้วยความเย็น (Cold trap) นอกจากนี้ ฟังก์ชันหน่วงเวลาเริ่มการทำงาน สามารถช่วยลดความเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์ และช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sim-lab.com/product/html/?18.html
หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่แผนก Laboratory Product Division
e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331

บทความโดย: นายวชานนท์ ตั้งเสถียรพันธุ์
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X