Product Articles

Laboratory

การยกระดับการป้องกันตามมาตรฐานแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพต่อการปฏิบัติงานร่วมกับไวรัสโคโรนาขององค์การอนามัยโลก (WHO)

- ในปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพในการทำให้เกิดโรค (Pathogenic potential) และความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ Coronavirus, SARS coronavirus-2 (SARS-CoV-2) และโรคที่เกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 นั้นยังมีความเข้าใจอยู่ไม่มากนัก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส หม้อนึ่งฆ่าเชื้อของ Tuttnauer ได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวด ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation, WHO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการเมื่อทำการวิจัยโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

- การวิจัย Coronavirus ที่ปลอดภัยด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclaves ที่ดี และเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ตามที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า “งานทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่ไม่ใช่การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ (Non-propagative diagnostic laboratory work) ตัวอย่างเช่นการหาลำดับ, การทดสอบการขยายตัวของกรดนิวคลีอิก [NAAT] ควรดำเนินการในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการที่เทียบเท่ากับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2 (Biosafety level 2) สำหรับงานเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ (Propagative work) (ตัวอย่างเช่นการเพาะเชื้อไวรัส การแยก (Isolation) หรือการทดสอบ neutralization assay) ควรดำเนินการภายในห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (Biosafety level 3)”

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อของ Tuttnauer นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับของเสียที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เข้มงวดของห้องปฏิบัติการ BSL2 และ BSL รวมถึงการตรวจสอบ และบันทึกที่แม่นยำ

- ความสำคัญของการจัดการอากาศในห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ

การติดตั้ง และดูแลรักษาระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ, สถาบันวิจัย, และสถานบริการด้านสุขภาพเพื่อปกป้องสิ่งอำนวยความสะดวก และพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ทว่าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเพียงบางเครื่องเท่านั้นที่สามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมจากอากาศที่ปล่อยออกมา ดังนั้นการลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ทำงานร่วมกับตัวอย่างจากผู้ป่วยมีความเสี่ยง หรือได้รับการยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ถือเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงถึง ซึ่งเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อของ Tuttanuer พร้อมกับชุดกรอง HEPA ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการอากาศในห้องปฏิบัติการ

- ทำไมต้องกรองอากาศเมื่อใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

อากาศจะต้องได้รับการกรองเมื่อดำเนินการฆ่าเชื้อเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และวัสดุที่เป็นอันตรายในขั้นตอน pre-vacuum อากาศที่ปล่อยออกมาอาจมีการปนเปื้อนสารติดเชื้อ (Infectious Substances) สารติดสารพิษ ไวรัส เช่น Coronavirus หรือของเสียทางการแพทย์ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เลือกใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่ได้รับการติดตั้งเครื่องกรองอากาศขั้นสูง

ตัวกรองมีหน้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากก๊าซที่อาจเป็นอันตรายซึ่งถูกปล่อยออกจากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติแนวตั้ง (Vertical line) ของ Tuttnauer ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริม แผ่นกรองอากาศ HEPA ช่วยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ออกจากห้องนึ่งในระหว่างขั้นตอนการกำจัดอากาศ ช่วยป้องกันไม่ให้อากาศที่ปนเปื้อนหลุดลอดไปยังชั้นบรรยากาศ และดักจับจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายไว้

- มีหลักการทำงานอย่างไร?

วงจรการฆ่าเชื้อเริ่มต้นด้วยการกำจัดอากาศ ผ่านแผ่นกรอง biohazard ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายออกจากห้องนึ่ง ทำให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย อากาศทั้งหมดจะถูกส่งผ่านตัวกรอง HEPA ขนาดรูพรุน 0.2 μm ซึ่งทำหน้าที่กรองอากาศเสียมี่ถูกปลดปล่อยออกมา โดยตัวกรองชีวภาพถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องนึ่ง และจะถูกฆ่าเชื้อในระหว่างรอบการทำงาน

แผ่นกรอง HEPA สามารถใช้งานกับสิ่งของดังต่อไปนี้:

  • สิ่งของอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard solid loads) ที่ 134 ° C

  • ของเหลวอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard liquid loads) ที่ 121 ° C

  • การฆ่าเชื้อของเสียที่เป็นอันตรายทางชีวภาพ (Biohazard Waste Sterilization)

- ผลลัพธ์:

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมจะได้รับการป้องกันอีกขั้นจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรคพร้อมด้วยผลลัพธ์การฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แบบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://blog.tuttnauer.com/blog/enhanced-protection-in-compliance-with-who-coronavirus-biosafety-guidelines

หรือ สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
แผนก Laboratory Product Division e-mail: laboratory@gibthai.com โทร. 02-2748331


บทความโดย: วชานนท์ ตั้งเสถียรพันธุ์
ตำแหน่ง Product Application Specialist Manager


X